ddff.dk

DDFF-logo.png

Danske Dyrlægers
Forsikringsforening

Velkommen til Danske Dyrlægers Forsikringsforening under Danica Pension. Foreningen har eksisteret siden 1986.

Foreningen er kontingentfri

Om Forsikrings-
foreningen

Forsikringsforeningen blev siftet i 1986 mellem det daværende Hafnia og Den Danske Dyrlægeforening. Nu foregår samarbejdet med Danica Pension. Enhver dyrlæge, der er medlem af Den Danske Dyrlægeforening og har tegnet specifikke forsikringer i Danica Pension eller de tidligere selskaber SEB Pension og Codan er medlem af Forsikringsforeningen. Efter bestyrelsens skøn kan der ydes støtte til medlemmer og deres børn, enker, enkemænd, papirløse samlivsforhold og børn af sådanne forhold (se også vedtægter).

Støtte til Artikeludgivelse

Støtte til vidensdeling: Med et ønske om at fremme og udbrede veterinærvidenskabelig forskning, har Forsikringsforeningen under Danica Pension besluttet at støtte økonomisk hjælp til publicering af videnskabelig artikel. Artiklen behandler væsentlige emner inden for dyrlægevidenskaben og er en vigtig kilde til viden for danske dyrlæger. Ved at bevilge 10.000 DKK, ønsker vi at sikre, at artiklen kan blive trykt i Dansk Veterinærtidsskrift (DVT), så den værdifulde viden kan komme en bred kreds af dyrlæger til gavn. Legatet vil blive udbetalt, når artiklen er blevet optaget i DVT, hvilket vi ser frem til med stor interesse.

Avanceret Forskning i Kaniners Velfærd:
Bevilling til Kongres i Ghent

Skabende forandring i kaninernes verden: Med en dyb forståelse for de udfordringer, som familiekaniner står overfor, har vi valgt at støtte et banebrydende forskningsprojekt, der adresserer kritiske helbredsproblemer blandt disse dyr. Overvægt, pododermatitis, urinvejsproblemer og andre relaterede lidelser er alvorlige udfordringer, som ofte skyldes utilstrækkelige levevilkår.

Ved at bevilge 17.000 DKK, støtter vi formidlingen af disse vigtige forskningsresultater på en international konference i Ghent, Belgien, i maj 2024. Dette forum er blandt de mest anerkendte inden for eksotdyrlægevidenskab og tilbyder en unik mulighed for at dele viden med eksperter fra hele verden.

Hjælp til Medlemmer

Forsikringsforeningen under Danica Pension anerkender de udfordringer, som nogle af vores medlemmer står overfor i deres dagligdag. For at yde støtte til medlemmer og deres familier i vanskelige situationer, har vi besluttet at bevilge økonomisk hjælp. Vi har tildelt 75.000 DKK, som vil blive udbetalt i rater af 7.500 DKK over en periode på 10 måneder, med en måneds mellemrum fra ultimo maj/primo juni 2023. Denne støtte er en del af vores engagement i at sikre vores medlemmers trivsel og hjælpe dem gennem udfordrende tider. Vores mål er at bidrage til en lysere og mere stabil fremtid for de berørte familier.

Hverdagens Udfordringer:
En Håndsrækning

Støtte i hverdagen: I mødet med udfordringer som ældet hvidevarer og behovet for nye briller, har vi bevilget 20.000 DKK til et medlem, der også står over for udgifter til familiære forpligtelser. Denne støtte afspejler vores engagement i medlemmernes trivsel.

Fremme af Fysikstudier:
Studieophold i Utrecht

For at støtte et ambitiøst studieophold ved Utrecht Universitet i Holland, har vi ydet støtte til en søn af en dyrlæge, der studerer fysik ved Københavns Universitet. Dette ophold giver unikke muligheder for at dykke ned i specialiserede fysikkurser. Vores støtte: 20.000 DKK.

Næring til dine drømme: Vores legater støtter fremtidens talenter

Legater for Liv og Karriere

Velkommen til Danske Dyrlægers Forsikringsforeningens Legatprogram. Vi tror på, at stærke talenter og dedikation fortjener støtte på vejen mod en lysere fremtid. Vores legater har allerede hjulpet flere modtagere med at forfølge deres passion og realisere deres drømme. Læs mere om vores tidligere legatmodtagere og hvordan du også kan ansøge om støtte.

Mød Danske Dyrlægers Forsikringforenings

Bestyrelses-
medlemmer

Jens Stege Philipsen

Formand
Juelsvej 278
8600 Sikeborg
Tlf.: 2178 2924
jsp@raskedyr.dk

Jens Stege Philipsen

Formand
Juelsvej 278
8600 Sikeborg
Tlf.: 2178 2924
jsp@raskedyr.dk

Jytte Tønnesen

Park Allé 296
2605 Brøndby
Tlf.: 4363 3808

Jytte Tønnesen

Park Allé 296
2605 Brøndby
Tlf.: 4363 3808

Jan Birch

Kasserer
Saloparken 340
8300 Odder
Tlf.: 2023 4805

Jan Birch

Kasserer
Saloparken 340
8300 Odder
Tlf.: 2023 4805

Carsten Røjkjær Jensen

Suppleant
Kirkedalsvej 13,
Hvilsom
9500 Hobro

Carsten Røjkjær Jensen

Suppleant
Kirkedalsvej 13,
Hvilsom
9500 Hobro

Helle Mørk Andreasen

Intern revisor
Kragkærvej 20
9800 Hjørring

Helle Mørk Andreasen

Intern revisor
Kragkærvej 20
9800 Hjørring

3 simple trin

Sådan sender du en ansøgning til Danske Dyrlægers Forsikringforening

Følg nedenstående simple trin og ansøg allerede i dag.

02

Upload og send ansøgning

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du uploade det herunder.

03

Gør det inden d. 04.11.2024 kl. 12:00

Sidste frist for indsendelse af ansøgning til næste uddeling.

Uddeling af legater april 2024

DDFF under Danica Pension

Forsikringsforeningen under Danica Pension har besluttet at foretage en uddeling af foreningens midler i maj måned. I henhold til forsikringsforeningens vedtægter uddeler foreningen legater og støtte:

  • til faste eller midlertidige understøttelser til trængende enker, enkemænd eller børn efter dyrlæger, der ved deres død var eller har været medlem af foreningen. Ligestillet med denne personkreds er enker/enkemænd i papirløse samlivsforhold samt børn fra sådanne forhold.
  • til faste eller midlertidige understøttelser hjælpe foreningens medlemmer, hvis de har socialøkonomiske problemer.
  • til støtte til forskning og udgivelse af dyrlægevidenskabelige værker
  • til efteruddannelse og/eller tilskud hertil til foreningens medlemmer.

 

Yderligere oplysninger: henvendelse til Cecilie Pramming i Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat på mail cp@ddd.dk. Ansøgning med oplysning om til hvilket formål og på hvilken måde beløbet tænkes anvendt, skal
være indsendt til Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg, mrk. »Danske Dyrlægers Forsikringsforening« senest kl. 12.00 den 29. april 2024

Kontakt os hvis du er i tvivl

Ansøg med det samme

Følgende har hidtil modtaget denne pris

Hæderspriser

Danske Dyrlægers Forsikringsforening uddeler lejlighedsvis en hæderspris til danske dyrlæger eller andre personer, som har uført et uegennyttigt eller/og særligt arbejde for den danske dyrlægestand. Prisen kan ikke søges.

Følg med på siden og se kommende

2019 dr. med. vet.
Jens Laurits Larsen.

2017 phd.
Carsten Grøndahl

2012 dr. med. vet.
Torben Greve

2009 Radiolog
Bent Rye Nilson

2017 dr. med. vet.
Erik Eriksen

2012 dr. med. vet.
Michael Hesselholt

2009 dyrlæge
Lars Holsaae