DDFF-logo.png

Danske Dyrlægers
Forsikringforening

Velkommen til Danske Dyrlægers Forsikringforening under Danica Pension. Foreningen har eksisteret siden 1986.

Foreningen er kontingentfri.

Om Forsikrings-
foreningen

Forsikringsforeningen blev siftet i 1986 mellem det daværende Hafnia og Den Danske Dyrlægeforening. Nu foregår samarbejdet med Danica Pension. Enhver dyrlæge, der er medlem af Den Danske Dyrlægeforening og har tegnet specifikke forsikringer i Danica Pension eller de tidligere selskaber SEB Pension og Codan er medlem af Forsikringsforeningen. Efter bestyrelsens skøn kan der ydes støtte til medlemmer og deres børn, enker, enkemænd, papirløse samlivsforhold og børn af sådanne forhold (se også vedtægter).

Følgende har hidtil modtaget denne pris

Hæderspriser

Danske Dyrlægers Forsikringsforening uddeler lejlighedsvis en hæderspris til danske dyrlæger eller andre personer, som har uført et uegennyttigt eller/og særligt arbejde for den danske dyrlægestand. Prisen kan ikke søges.

Følg med på siden og se kommende

2019 dr. med. vet.
Jens Laurits Larsen.

2017 dr. med. vet.
Erik Eriksen

2012 dr. med. vet.
Michael Hesselholt

2009 dyrlæge
Lars Holsaae

Mød Danske Dyrlægers Forsikringforenings

Bestyrelses-
medlemmer

Jens Stege Philipsen

Formand
Juelsvej 278
8600 Sikeborg
Tlf.: 2178 2924
jsp@raskedyr.dk

Jens Stege Philipsen

Formand
Juelsvej 278
8600 Sikeborg
Tlf.: 2178 2924
jsp@raskedyr.dk

Jytte Tønnesen

Park Allé 296
2605 Brøndby
Tlf.: 4363 3808

Jytte Tønnesen

Park Allé 296
2605 Brøndby
Tlf.: 4363 3808

Jan Birch

Kasserer
Saloparken 340
8300 Odder
Tlf.: 2023 4805

Jan Birch

Kasserer
Saloparken 340
8300 Odder
Tlf.: 2023 4805

Carsten Røjkjær Jensen

Suppleant
Kirkedalsvej 13,
Hvilsom
9500 Hobro

Carsten Røjkjær Jensen

Suppleant
Kirkedalsvej 13,
Hvilsom
9500 Hobro

Helle Mørk Andreasen

Intern revisor
Kragkærvej 20
9800 Hjørring

Helle Mørk Andreasen

Intern revisor
Kragkærvej 20
9800 Hjørring

3 simple trin

Sådan sender du en ansøgning til Danske Dyrlægers Forsikringforening

Følg nedenstående simple trin og ansøg allerede i dag.

02

Upload og send ansøgning

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du uploade det herunder.

03

Gør det inden d. 01.11.2023 kl. 12:00

Sidste frist for indsendelse af ansøgning til næste uddeling.

Uddeling af legater maj 2023

DDFF under Danica Pension

Forsikringsforeningen under Danica Pension har besluttet at foretage en uddeling af foreningens midler i maj måned. I henhold til forsikringsforeningens vedtægter uddeler foreningen legater og støtte:

  • til faste eller midlertidige understøttelser til trængende enker, enkemænd eller børn efter dyrlæger, der ved deres død var eller har været medlem af foreningen. Ligestillet med denne personkreds er enker/enkemænd i papirløse samlivsforhold samt børn fra sådanne forhold.
  • til faste eller midlertidige understøttelser hjælpe foreningens medlemmer, hvis de har socialøkonomiske problemer.
  • til støtte til forskning og udgivelse af dyrlægevidenskabelige værker
  • til efteruddannelse og/eller tilskud hertil til foreningens medlemmer.

Yderligere oplysninger: henvendelse til Cecilie Pramming i Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat på mail cp@ddd.dk. Ansøgning med oplysning om til hvilket formål og på hvilken måde beløbet tænkes anvendt, skal være indsendt til Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat, Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg, mrk. »Danske Dyrlægers Forsikringsforening« senest kl. 12.00 den 1. maj 2023

Kontakt os hvis du er i tvivl

Ansøg med det samme

Den Danske Dyrlægeforening

Den Danske Dyrlægeforening

Danica Pension

Ⓒ 2022 - All Rights Are Reserved
(Danske Dyrlægers Forsikringsforening)